Konspol

Contact

place ico

Konspol Holding Sp. z o.o. Chicken Processing Plant

ul. Grottgera 40
33-300 Nowy Sącz
T: (4818) 449 55 00
F: (4818) 443 57 43
E: konspol@konspol.com.pl


"Konspol Holding" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 33-300 Nowy Sącz ul. Grottgera 40wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Sródmieścia w Krakowie,XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000087441, NIP: 734-10-63-873Wysokość kapitału zakładowego: 70.517.400,00 zł /siedemdziesiąt milionów pięćset siedemnaście tysięcy czterysta/

place ico

Biuro Handlu Zagranicznego

ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa
Tel: (4822) 630 97 91
Tel: (4822) 630 96 84
Fax: (4822) 630 97 92

place ico

Foreign Trade Department

Trębacka 4 Str.
00-074 Warszawa
Tel: (4822) 630 97 91
Tel: (4822) 630 96 84
Fax: (4822) 630 97 92

place ico

P.P.H.U. Konspol BIS
Sp. z o.o.
Slaughter and Chicken Processing Plant

39 Poznańska Str.
62-400 Słupca
Tel: (4863) 274 21 02,03
Fax: (4863) 274 21 04
konspolbis@konspolbis.pl

place ico

P.P.U.H. Pasz Konspol
Sp. z o.o.
Feed Production and Chicken Farming Plant

Gierłatowo 21
62-330 Nekla
Tel: (4861) 437 39 90
Fax: (4861) 437 39 92
paszkonspol@paszkonspol.pl

Contact form