Konspol

Contact

place ico

Konspol Holding Sp. z o.o., Oddział w Nowym Sączu Chicken Processing Plant

40 Grottgera Str.
33-300 Nowy Sącz
T: (4818) 449 55 00
F: (4818) 443 57 43
E: konspol@konspol.com.plplace ico

Konspol Holding Sp. z o.o Slaughter and Chicken Processing Plant

39 Poznańska Str.
62-400 Słupca
Tel: (4863) 274 21 02,03
Fax: (4863) 274 21 04
konspolbis@konspolbis.pl

 

Sąd Rejonowy dla Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem  KRS 0000087441, wpisana  pod numerem NIP: 7341063873 i numerem  REGON: 490654265.  Wysokość kapitału zakładowego: 70.517.400,00 zł /siedemdziesiąt milionów pięćset siedemnaście tysięcy czterysta/

place ico

Konspol Holding Sp. z o.o., Oddział Gierłatowo Feed Production and Chicken Farming Plant

Gierłatowo 21
62-330 Nekla
Tel: (4861) 437 39 90
Fax: (4861) 437 39 92
paszkonspol@paszkonspol.pl

Contact form