Konspol

Fundusze UE

fei ministerstworozwoju UE

Konspol Holding sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „Utworzenie Centrum Innowacji Żywieniowych w Konspol Holding Sp. z o.o.” dofinansowany w ramach Działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego Centrum Badawczo – Rozwojowego prowadzącego szeroki zakres prac dotyczących innowacji żywieniowych - ulepszania technologii produkcji i kreowania nowych produktów spożywczych, które w przyszłości poszerzą asortyment produktowy oferowany przez Grupę Konspol.

Głównymi rezultatami działalności Centrum Innowacji Żywieniowych będą:

  1. Zasadniczo ulepszone i nowe technologie produkcji poszczególnego asortymentu produktów gotowych m.in. convenience, convenience vega, gotowe dania orientalne, pierogi Gyoza, tortille/burgery.
  2. Zasadniczo ulepszone i nowe produkty, w szczególności produkty gotowe m.in. convenience, convenience vega, gotowe dania orientalne, pierogi Gyoza, tortille/burgery.
  3. Nowe rozwiązania technologiczne pozwalające na zagospodarowanie produktów ubocznych przemysłu spożywczego, w szczególności kości, jako źródła takich składników mineralnych jak związki wapnia i fosforu (głownie hydroksyapatytu), które docelowo znajdą zastosowanie w medycynie i farmacji.

Całkowita wartość projektu: 101 914 508,52 zł

Kwota kosztów kwalifikowanych projektu: 82 857 324,00 zł

Wkład Funduszy Europejskiej: 23 200 050,72 zł

Zapytanie ofertowe nr 01/2016

Zapytanie ofertowe nr 02/2016

Zapytanie ofertowe nr 03/2016

Zapytanie ofertowe nr 04/2016

    Wyjaśnienie do zapytania ofertowego nr 4/2016

Zapytanie ofertowe nr 05/2016

Zapytanie ofertowe nr 06/2016

Zapytanie ofertowe nr 07/2016

Zapytanie ofertowe nr 08/2016

Zapytanie ofertowe nr 09/2016

Zapytanie ofertowe nr 10/2016

Zapytanie ofertowe nr 11/2016

Zapytanie ofertowe nr 01/2017

Zapytanie ofertowe nr 01/2018

Zapytanie ofertowe nr 02/2018

Zapytanie ofertowe nr 03/2018

Zapytanie ofertowe nr 04/2018

Zapytanie ofertowe nr 05/2018

Zapytanie ofertowe nr 06/2018

Unieważnienie postępowania 06/2018

 


Wyjaśnienie do zapytań ofertowych

Wyjaśnienie do zapytań ofertowych zakres ofert


Rozstrzygnięcie konkursu nr 01.2016

Rozstrzygnięcie konkursu nr 02.2016

Rozstrzygnięcie konkursu nr 03.2016

Rozstrzygnięcie konkursu nr 04.2016

Rozstrzygnięcie konkursu nr 05.2016

Rozstrzygnięcie konkursu nr 06.2016

Rozstrzygnięcie konkursu nr 07.2016

Rozstrzygnięcie konkursu nr 08.2016

Rozstrzygnięcie konkursu nr 09.2016

Rozstrzygnięcie konkursu nr 10.2016

Rozstrzygnięcie konkursu nr 11.2016

Rozstrzygnięcie konkursu nr 01.2017


Rozstrzygnięcie konkursu nr 01.2018

Rozstrzygnięcie konkursu nr 02.2018

Rozstrzygnięcie konkursu nr 03.2018

Rozstrzygnięcie konkursu nr 04.2018

Rozstrzygnięcie konkursu nr 05.2018