Konspol

Trans Konspol

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
Działalność: budowlana, wytwórcza, usługowo-handlowa i transportowa

FIRMA TRANS KONSPOL PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE:

 • transport ciężarowy krajowy i międzynarodowy
 • usługi budowlane
 • stacja paliw z myjnią samochodową
 • serwis samochodów ciężarowych i sprzętu

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI BUDOWLANEJ OBEJMUJE:

 • kompleksowe wykonawstwo robót ziemnych z ubezpieczeniem podstaw i skarp wykopów i nasypów, rekultywacją terenów
 • projektowanie i zakładanie zieleni przy drogach, autostradach, stacjach benzynowych i innych obiektach
 • wykonawstwo robót hydrotechnicznych, przekraczanie systemów wodnych, budowa zapór i zbiorników, regulacja rzek, ubezpieczenie brzegów
 • budowa oczyszczalni ścieków - rozbudowa, modernizacja i wykonawstwo w różnych technologiach
 • budowa sieci kanalizacyjnych, deszczownianych i wodociągowych w tym kolektorów tłoczonych wraz z przepompowniami
 • kompleksowe wykonawstwo obiektów produkcyjnych, usługowych i użyteczności publicznej, budowa budynków mieszkalnych, roboty remontowe i adaptacyjne w tym zakresie
 • realizacja zadań związanych z budową, przebudową, modernizacją dróg i ulic, mostów i budowli inżynierskich
 • realizacja robót remontowych dróg, ulic, wszystkich obiektów inżynierskich (mosty, mury oporowe, budynki itp.)
 • wykonanie wszelkich usług transportowo-sprzętowych
 • realizacja zadań w zakresie uzbrojenia terenów i ochrony środowiska
 • realizacja zadań związanych z prowadzeniem obsługi inwestycyjnej, między innymi nadzory, kosztorysowanie, rozliczanie inwestycji

DZIAŁALNOŚĆ TRANSPORTOWA

 • transport międzynarodowy
 • transport kolejowy
 • transport specjalistyczny (przerzuty sprzętu budowlanego, maszyn)
 • usługi sprzętem budowlanym (koparki, ładowarki, spycharki, dźwigi samochodowe)
 • transport pasażerski

STACJA PALIW 24h /lokalizacja od ul. Zielonej/

tel. +48 18 443 52 50 wew. 120

Na naszej stacji paliw oprócz paliw płynnych i olejów silnikowych mogą Państwo nabyć kosmetyki samochodowe, alkohol, produkty spożywcze, prasę, a także zmierzyć się z Fortuną wysyłając kupon totka. Dostępna jest również automatyczna myjnia samochodowa.