Konspol

Kariera

Jesteśmy firmą o ugruntowanej i stabilnej pozycji rynkowej, wdrażającą nowoczesne rozwiązania wspomagające zarządzanie i kierowanie przedsiębiorstwem. Praca u nas daje możliwości stałego podnoszenia własnych kompetencji i rozwoju kariery.

Zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników chcących wzmocnić nasze szeregi wiedzą i doświadczeniem oraz osoby młode, szukające możliwości wykazania się w pracy wiedzą i umiejętnościami. Cenimy nowe pomysły oraz ciekawe rozwiązania. Wśród kandydatów aplikujących do naszej firmy oczekujemy zaangażowania, entuzjazmu oraz kreatywności.

Jeśli chcesz się rozwijać, znasz przynajmniej jeden język obcy, jesteś osobą kreatywną szukającą nowych wyznań i ceniącą sobie pracę w zespole skontaktuj się z nami. Do współpracy zapraszamy wszystkich absolwentów uczelni wyższych, studentów starszych lat studiów, a także osoby z nabytym już doświadczeniem zawodowym.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie Formularza Kontaktowego.

Aktualne oferty pracy

Miejsce pracy: Nowy Sącz lub Słupca

Data publikacji: 30.08.2021

 

 

Associate Recruiter

 

 

Job Purpose and Impact

The Associate Recruiter will support our employee recruitment and selection. We seek an individual to collaborate with managers from different countries to define candidate qualifications, identify sources and implement recruitment plan to attract potential employees, mainly for the production roles (for example: Safety Specialist, Shift Supervisor, Quality Inspector, Administrative Assistant) in Poland and UK. You will conduct screening interviews and make recommendations to managers in accordance with established organizational procedure.

 

Key Accountabilities

 • Administer appropriate standardized tests to recruits and prepare documentation appropriate to recruit and engage new employees.
 • Run applicant tracking systems and build reports and metrics analysis.
 • Place employment ads in appropriate sources, including the internet and print media.
 • Ensure the maintenance of accurate and concise records and reports related to recruitment, including equal opportunity statistics.
 • Screen candidates and conduct interviews to recruit prospective employees.
 • Handle basic issues and problems under direct supervision, while escalating more complex issues to appropriate staff.
 • Ensure policies, processes and legal requirements comply with local labor laws and company standards.
 • Other duties as assigned

 

Qualifications

 

Minimum Qualifications

 

 • Bachelor's degree
 • Recruitment experience
 • Fluent English and Polish

 

Preferred Qualifications

 • 1-5 years of professional experience, preferably in the production recruitment
 • Experience in the international recruitment

 

Hiring Manager: Cara Walker

 

Formularz kontaktowy

Plik CV

Miejsce pracy: praca na terenie północnej części woj. mazowieckiego i część woj. warmińsko-mazurskiego

Data publikacji: 31.08.2021

 

 

Przedstawiciel Handlowy

 

 

OPIS STANOWISKA

Przedstawiciel Handlowy będzie uczestniczyć w bezpośredniej i zdalnej sprzedaży naszym nowym i obecnym klientom, sprzedając bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem różnych kanałów sprzedaży. Poszukujemy specjalisty zorientowanego na wyniki, który pomoże ocenić potrzeby klientów i zaproponować odpowiednie produkty, usługi i rozwiązania.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Opracowanie i dostarczenie propozycji sprzedaży oraz przeprowadzenie szczegółowych prezentacji dla skutecznej demonstracji produktu.
 • Tworzenie biznesplanu dla każdego konta, rozwijając silne relacje z klientami.
 • Planowanie codziennych czynności, w tym wizyt klientów i ustanawianie celów ilościowych i jakościowych do osiągnięcia.
 • Śledź rozwój rynku i konkurencji, przekazując informacje do kadry kierowniczej.
 • Niezależnie rozwiązują umiarkowanie złożone problemy przy minimalnym nadzorze, jednocześnie eskalując bardziej złożone problemy do odpowiedniego personelu.
 • Inne obowiązki wynikające z zajmowanego stanowiska  z zajmowanego stanowiska.

 

KWALIFIKACJE

MINIMALNE KWALIFIKACJE

 

 • Wykształcenie wyższe, minimalnie tytuł licencjata
 • Co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego na analogicznym stanowisku 

 

PREFEROWANE KWALIFIKACJE

 • Otwartość do nauki i szybkiego uczenia się
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Dostępność do pracy na podległym terenie, czynne prawo jazdy kat. B
 • Mile widziane doświadczenie w branży oraz w doradztwie zootechnicznym
 • Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem 

 

Manager: Adam Kordowski

Formularz kontaktowy

Plik CV

Miejsce pracy: Nowy Sącz

Data publikacji: 31.08.2021

 

Inspektor Kontroli Jakości

 

CEL I WPŁYW PRACY

Inspektor kontroli jakości jest odpowiedzialny za wykonywanie różnorodnych zadań związanych z zarządzaniem jakością. Głównym celem jest zapewnienie, iż cały proces przebiega zgodnie z wewnętrznymi procedurami, politykami i certyfikatami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności. Osoba na tym stanowisku będzie współpracować ze wszystkimi działami w firmie w celu zapewnienia ogólnych standardów jakości oraz wymagań prawnych.

 

PREFEROWANE KWALIFIKACJE

 

 • Monitorowanie procesów dotyczących bezpieczeństwa żywności, ocena stanu higienicznego i technicznego wyposażenia, pomieszczeń oraz środków transportu.
 • Weryfikacja procesu produkcyjnego pod katem zgodności ze specyfikacjami, recepturami, wymaganiami prawnymi, zakładowymi oraz standardami odbiorców a w razie potrzeby podjęcie odpowiednich działań korygujących.
 • Prowadzenie wewnętrznej dokumentacji zgodnie z procedurami i wymaganiami klientów.
 • Weryfikacja parametrów CCP i CP oraz innych istotnych parametrów dla zachowania bezpieczeństwa i jakości produktów w celu upewnienia się, że wszystkie procesy przebiegają zgodnie z zasadami bezpieczeństwa żywności.
 • Prowadzenie audytów w zakładzie z uwzględnieniem przestrzegania wewnętrznych procedur.
 • Rejestrowanie wszystkich nieprawidłowości i informowanie o nich odpowiednie działy z uwzględnieniem wdrożenia działań naprawczych.
 • Prowadzenie szkoleń dla pracowników w obszarze bezpieczeństwa i jakości żywności w zależności od potrzeb.
 • Samodzielnie rozwiązywanie problemów, zgłaszanie bardziej złożonych problemów do przełożonych. 
 • Dodatkowe obowiązki wynikające z zajmowanego stanowiska.

 

KWALIFIKACJE

 

MINIMALNE KWALIFIKACJE

 • Wykształcenie minimum średnie. 
 • Znajomość i umiejętność obsługi arkuszy kalkulacyjnych, edytorów tekstowych i poczty e-mail.
 • Znajomość przepisów związanych z zarządzaniem jakością. 
 • Możliwość reprezentowania firmy podczas audytów zewnętrznych. 
 • Minimum cztery lata doświadczenia na analogicznym stanowisku. 
   

 

PREFEROWANE KWALIFIKACJE

 

 • Wykształcenie kierunkowe. 
 • Doświadczenie w pracy w zakładzie produkcji żywności.
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 • Elastyczność i otwartość do nauki. 
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Otwartość do pracy w systemie dwuzmianowym 

 

Manager: Dorota Jedynak

Formularz kontaktowy

Plik CV

Miejsce pracy: Słupca

Data publikacji: 06.09.2021

 

 

Lider Zmiany Kontroli Jakości

 

 

OPIS STANOWISKA

Lider Zmiany Kontroli Jakości jest odpowiedzialny za zarządzaniem grupą kontrolerów jakości w zakresie produkcji świeżej oraz współpracą z działem operacyjnym, technicznym, sanitarnym oraz NPD. Będzie również weryfikował procesy zgodnie ze specyfikacjami klientów, recepturami czy zgodnościami z prawem. Będzie zaangażowany w przygotowanie i udział w audytach klientów oraz przygotowanie działań naprawczych i korygujących 
z audytów. Będzie również odpowiedzialny za rozpatrywanie reklamacji oraz kontaktem z klientami. Będzie aktywnie uczestniczył w procesie kontroli oraz weryfikacji poszczególnych etapów procesu tj. kontrola krytycznych punktów kontroli, kontrola stanów sanitarnych pomieszczeń, higieny personelu, kontrola surowca, opakowań itp. Dodatkowo osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za aktywny udział w procesie QID (Jakość w projektowaniu) zapewniając zgodności procesów oraz produktów podczas tworzenia nowych produktów i modyfikacji aktualnych. Współpraca z Działem NPD w budowaniu planów technologicznych, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu oraz ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych. Osoba na tym stanowisku będzie pracować w systemie dwuzmianowym oraz spędzać 50% czasu pracy na produkcji. 
 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Przeprowadza weryfikację systemów bezpieczeństwa i jakości żywności, analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli, procedur operacyjnych, programów wstępnych, procesów produkcyjnych, środowiska zakładu i gotowego produktu.
 • W razie potrzeby współpracuje z działami operacyjnymi w zakresie inicjowania działań naprawczych i środków zapobiegawczych.
 • Zapewnia przestrzeganie wymogów korporacyjnych, regulacyjnych, dotyczących bezpieczeństwa żywności i jakości żywności oraz wdrożenia działań korygujących i działań zapobiegawczych.
 • Uczestniczy i prowadzi audyty ukierunkowane na bezpieczeństwo żywności (tj. BRC, IFS itp.) oraz audyty związane z wymaganiami klientów.
 • Działa jako lider zespołu ds. zapewnienia jakości poprzez koordynowanie pracy podległych pracowników oraz nadzorowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności;
 • Wskazuje oraz weryfikuje incydenty związane z bezpieczeństwem żywności, które mają miejsce w zakładzie, aby upewnić się, że są one zgłaszane, a także podejmowane są działania naprawcze i zapobiegawcze. 
 • Wspiera zespół ds. QID (Jakość w projektowaniu) w procesie wdrażania nowych produktów oraz modyfikacjom istniejących produktów poprzez aktywne uczestnictwo w spotkaniach zespołu, kontroli procesów, wskazywania zagrożeń, oceny ryzyka oraz ciągłego doskonalenia procesów.
 • Inne przydzielone obowiązki związane z pełnioną funkcją.

 

KWALIFIKACJE

 

MINIMALNE KWALIFIKACJE

 • Tytuł licencjata w dziedzinie pokrewne lub równoważne doświadczenie; 
 • Biegła komunikacja w języku angielskim;
 • Znajomość środowiska pakietu Microsoft Office;
 • Doświadczenie w certyfikacji systemów bezpieczeństwa żywności tj. BRC, IFS, itp. 
 • Doświadczenie w pracy z SAP lub podobnymi
 • Znajomość praktyk i norm w branży bezpieczeństwa żywności i pasz.
 • Minimum dwa lata doświadczenia zawodowego w przemyśle spożywczym i/lub paszowym
 • Co najmniej dwa lata związanego doświadczenia zawodowego
 • Inne minimalne kwalifikacje mogą mieć zastosowanie

 

PREFEROWANE KWALIFIKACJE

 • Doświadczenie w branży spożywczej

Formularz kontaktowy

Plik CV

Miejsce pracy: Warszawa

Data publikacji: 15.09.2021

 

 

OPIS STANOWISKA

Zadaniem Specjalisty ds. Marketingu Handlowego  jest inicjowanie i realizacja wszystkich działań w obszarze marketingu handlowego na rynku lokalnym, ukierunkowanych na gatunki mleczne.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Realizacja działań - w wielokanałowej komunikacji - takich jak: druk materiałów; wybór i zamawianie gadżetów i odzieży firmowej; planowanie i organizacja wydarzeń handlowych (targi, wystawy, spotkania z klientami), zgodnie z harmonogramem i budżetem;
 • Ocena efektywności działań i opracowywanie propozycji, nowości, innowacji w obszarze marketingu handlowego; codzienne wsparcie zespołu sprzedaży w lokalnych rynkach.
 • Wsparcie obsługi klienta, dzięki nowym i istniejącym programom lojalnościowym.
 • Prowadzenie działań promocyjnych, od pomysłu do realizacji (gadżety, regulamin promocji, zarządzanie materiałami promocyjnymi w terenie, nadzór budżetu).
 • Analiza rynku i konkurencji, w celu identyfikacji nowych rozwiązań i możliwości.
 • Inne obowiązki, zgodnie z przydziałem.

 

MINIMALNE WYMAGANIA

 • Stopień licencjata w marketingu, pokrewnej dziedzinie lub równoważne doświadczenie.

 

PREFEROWANE WYMAGANIA

 • Osoba proaktywna, energiczna, zorganizowana i zorientowana na biznes.
 • Umiejętności dobrego planowania, współpracy z różnymi działami, terminowość.
 • Płynny angielski
 • Mile widziane doświadczenie w organizowaniu konferencji, współpraca z agencjami, drukarniami itp.
 • Mile widziana szybka dostępność do pracy.
 • Miejsce zamieszkania dla osoby zatrudnionej to cała Polska, ale wymagamy dostępności pracownika do podróży (np. udział w targach) i wizyta w centrali, w Warszawie 2-3 dni w miesiącu.

 

Manager

Zaneta Moussa Daou

Formularz kontaktowy

Plik CV

Miejsce pracy: Warszawa

Data publikacji: 23.09.2021

 

 

Młodszy Specjalista ds. Administracyjnych

 

 

Młodszy Specjalista ds. Administracyjnych odpowiada za rutynowe wsparcie administracyjne i biurowe. Poszukujemy osoby, która będzie koordynowała pracę w centralnym biurze w Warszawie.
 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Codzienna obsługa biura z uwzględnieniem zasad i standardów, z wykorzystaniem informacji o działach i strukturze firmy
 • Obsługa centrali telefonicznej i udzielanie informacji w języku polskim i angielskim
 • Obsługa korespondencji
 • Koordynacja spotkań odbywających się w biurze
 • Wsparcie pracowników przy organizacji podróży służbowych
 • Zarządzanie dokumentacją i obsługa komputera (pakiet MS Office) 
 • Rozwiązywanie umiarkowanie złożonych problemów biurowych, administracyjnych, technicznych lub obsługi klienta pod nadzorem ogólnym, przy wsparciu przełożonego w bardziej złożonych problemach. 
 • Dodatkowe obowiązki wynikające z zajmowanego stanowiska 
    

 

KWALIFIKACJE

MINIMALNE KWALIFIKACJE

 • Dyplom ukończenia szkoły średniej, poziom wykształcenia średniego lub równoważny
 • Co najmniej dwa lata związanego doświadczenia zawodowego

 

PREFEROWANE KWALIFIKACJE

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym 
 • Otwartość, komunikatywność w codziennej pracy, kreatywność 
 • Możliwość szybkiego podjęcia pracy 
 • Znajomość systemu MS Office i obsługa komputera 
 • Mile widziane osoby studiujące zaocznie 
    

Manager: Iwona Wdowczyk

 

 

 

Formularz kontaktowy

Plik CV

Miejsce pracy: Słupca

Data publikacji: 24.09.2021

 

 

Planista produkcji

 

Cel i wpływ pracy

Planista produkcji przyczyni się do przekształcenia długoterminowego miesięcznego planu dostaw w średnioterminowy plan tygodniowy w celu ułatwienia planowania wymagań materiałowych i krótkoterminowych działań kadrowych. Poszukujemy profesjonalisty, który pomoże w obsłudze wielu linii produktów lub miejsc o niskim lub średnim wpływie na kapitał obrotowy. W tej roli będziesz zapewniał połączenie pomiędzy zintegrowanymi działaniami planowania biznesowego i taktycznym wykonaniem produkcji.

 

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie nieformalnego mentoringu i szkoleń dla koordynatorów.
 • Uczestniczenie w ustalaniu głównych celów metryki planowania produkcji części świeżej.
 • Zapewnienie niezbędnego wkładu w planowanie dostaw w celu wsparcia zintegrowanego biznesu.
 • Utrzymanie danych istotnych dla działań związanych z planowaniem produkcji, w tym kalendarzy planowania, danych materiałowych i danych dotyczących lokalizacji.
 • Analizowanie zdolności produkcyjnych zakładu i danych o zapotrzebowaniu na produkcję w celu rozwiązania planów produkcyjnych i wymaganych zasobów.
 • Samodzielnie rozwiązywanie umiarkowanie złożonych problemów przy minimalnym nadzorze, eskalując jednocześnie bardziej złożone kwestie do odpowiednich pracowników.
 • Inne obowiązki, jak przypisano.

 

Kwalifikacje

 

Minimalne kwalifikacje

 • Dyplom licencjata w pokrewnej dziedzinie lub równoważne doświadczenie.
 • Minimum dwa lata powiązanego doświadczenia zawodowego.

 

Preferowane kwalifikacje 

 • Doświadczenie w planowaniu produkcji głównej, harmonogramowaniu produkcji lub planowaniu dostaw.
 • Znajomość języka na poziomie dobrym. 
 • Dobra znajomość pakietu MS Office i obsługa komputera

 

Manager: Joanna Wozniak

Formularz kontaktowy

Plik CV

Miejsce pracy: Bielany Wrocławskie

Data publikacji: 30.09.2021

 

 

 

Strategic Customer Service Representative

 

 

Job Purpose and Impact

The Customer Service Representative II will support a full scale of highly complex customer service activities for a country or multi-site team. In this role, you will proactively maintain an ongoing relationship with strategic customers and sales staff, provide pricing, availability, and schedule information within established guidelines, independently resolve complex issues, and review and create moderately complex reports for analytics.
 

 

 

Key Accountabilities

 • Develop and maintain systems and strategic relationships that meet customer demand forecast, as well as other databases related to shipments and inventory management.
 • Use thorough knowledge of complex customer service practices and procedures to independently validate and execute customer service strategies.
 • Advise customers about order status, invoices, contract balances and other information needed to complete the sale.
 • Be a key member on improvement projects and commitments requiring a comprehensive understanding of customer service practices and procedures.
 • Independently solve moderately complex issues with minimal supervision, while escalating more complex issues to appropriate staff.
 • Other duties as assigned

 

 

Qualifications

 

Minimum Qualifications

 • Bachelor's degree in a related field or equivalent experience
 • Demonstration of high level product and process knowledge
 • Minimum of two years of related work experience

 

Preferred qualifications:

 • Experience in customer service area with focus on communication on high level
 • Problem solving skills
 • Being proactive and sharing good practices
 • Knowledge of fluent English, German will be a plus

 

Hiring Manager: Agnieszka Rzepka

Formularz kontaktowy

Plik CV

Miejsce pracy: Słupca

Data publikacji: 13.10.2021

 

 

Referent

 

 

Opis stanowiska

Referent będzie wspierać rutynowe działania działu sprzedaży, związane z obsługą klienta w procesie zarządzania zamówieniami i pomoże wykonać dobrze ugruntowane działania 
w odniesieniu do wystawiania faktur, przetwarzania i realizacji. W tej roli, pomożesz w osiągnięciu usprawnionych i zoptymalizowanych procesów wewnętrznych, które promują 
bezproblemową obsługę klienta.

Oferta pracy dotyczy naszego zakładu Konspol Holding w Słupcy.

 

Kluczowe obowiązki

 • Postępuj zgodnie ze standardowymi procedurami dotyczącymi statusu zamówienia, faktur, sald kontraktów i udostępniaj informacje potrzebne do realizacji zamówienia przedstawicielom działu sprzedaży.
 • Pomoc w rozwiązywaniu prostych problemów administracyjnych lub biurowych, które są zgodne z już zdefiniowanymi procedurami związanymi z fakturami i realizacją zamówień.
 • Wspieranie generowania dokumentów związanych z zamówieniami, zgodnie z ustalonymi procesami.
 • Pomoc w aktualizowaniu wewnętrznych interesariuszy na temat stanu zamówienia i wszelkich problemów.
 • Pomoc w identyfikacji potencjalnych przeszkód w wewnętrznym procesie zarządzania zamówieniami i współpracować z innymi funkcjami i przedstawicielami obsługi klienta, aby podjąć działania naprawcze zgodnie z zaleceniami.
 • Obsługa umiarkowanie złożonych kwestii biurowych, administracyjnych, technicznych lub obsługi klienta pod ogólnym nadzorem, jednocześnie eskalując bardziej złożone problemy do odpowiedniego personelu.
 • Inne przydzielone obowiązki.

 

 

Кwalifikacje

Minimalne kwalifikacje

 • Dyplom ukończenia szkoły średniej, poziom wykształcenia średniego lub równoważny.
 • Minimum dwa lata pokrewnego doświadczenia zawodowego.

 

Preferowane kwalifikacje 

 • Doświadczenie w pracy w obszarze obsługi klienta.
 • Rozumienie zasad zarządzania zamówieniami i fakturami.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności arkuszy kalkulacyjnych, obsługa komputera i programu Outlook.  
 • Mile widziane doświadczenie w wystawianiu faktur krajowych, exportowych UE i spoza UE, dokumentów WZ.
 • Dokładność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań.

 

Manager: Krzysztof Kaczmarek

 

 

Formularz kontaktowy

Plik CV