Konspol

Kariera

Jesteśmy firmą o ugruntowanej i stabilnej pozycji rynkowej, wdrażającą nowoczesne rozwiązania wspomagające zarządzanie i kierowanie przedsiębiorstwem. Praca u nas daje możliwości stałego podnoszenia własnych kompetencji i rozwoju kariery.

Zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników chcących wzmocnić nasze szeregi wiedzą i doświadczeniem oraz osoby młode, szukające możliwości wykazania się w pracy wiedzą i umiejętnościami. Cenimy nowe pomysły oraz ciekawe rozwiązania. Wśród kandydatów aplikujących do naszej firmy oczekujemy zaangażowania, entuzjazmu oraz kreatywności.

Jeśli chcesz się rozwijać, znasz przynajmniej jeden język obcy, jesteś osobą kreatywną szukającą nowych wyznań i ceniącą sobie pracę w zespole skontaktuj się z nami. Do współpracy zapraszamy wszystkich absolwentów uczelni wyższych, studentów starszych lat studiów, a także osoby z nabytym już doświadczeniem zawodowym.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie Formularza Kontaktowego.

Aktualne oferty pracy

Miejsce pracy: praca na terenie północnej części woj. mazowieckiego i część woj. warmińsko-mazurskiego

Data publikacji: 31.08.2021

 

 

Przedstawiciel Handlowy

 

 

OPIS STANOWISKA

Przedstawiciel Handlowy będzie uczestniczyć w bezpośredniej i zdalnej sprzedaży naszym nowym i obecnym klientom, sprzedając bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem różnych kanałów sprzedaży. Poszukujemy specjalisty zorientowanego na wyniki, który pomoże ocenić potrzeby klientów i zaproponować odpowiednie produkty, usługi i rozwiązania.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Opracowanie i dostarczenie propozycji sprzedaży oraz przeprowadzenie szczegółowych prezentacji dla skutecznej demonstracji produktu.
 • Tworzenie biznesplanu dla każdego konta, rozwijając silne relacje z klientami.
 • Planowanie codziennych czynności, w tym wizyt klientów i ustanawianie celów ilościowych i jakościowych do osiągnięcia.
 • Śledź rozwój rynku i konkurencji, przekazując informacje do kadry kierowniczej.
 • Niezależnie rozwiązują umiarkowanie złożone problemy przy minimalnym nadzorze, jednocześnie eskalując bardziej złożone problemy do odpowiedniego personelu.
 • Inne obowiązki wynikające z zajmowanego stanowiska  z zajmowanego stanowiska.

 

KWALIFIKACJE

MINIMALNE KWALIFIKACJE

 

 • Wykształcenie wyższe, minimalnie tytuł licencjata
 • Co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego na analogicznym stanowisku 

 

PREFEROWANE KWALIFIKACJE

 • Otwartość do nauki i szybkiego uczenia się
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Dostępność do pracy na podległym terenie, czynne prawo jazdy kat. B
 • Mile widziane doświadczenie w branży oraz w doradztwie zootechnicznym
 • Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem 

 

Manager: Adam Kordowski

Formularz kontaktowy

Plik CV

Miejsce pracy: Nowy Sącz

Data publikacji: 31.08.2021

 

Inspektor Kontroli Jakości

 

CEL I WPŁYW PRACY

Inspektor kontroli jakości jest odpowiedzialny za wykonywanie różnorodnych zadań związanych z zarządzaniem jakością. Głównym celem jest zapewnienie, iż cały proces przebiega zgodnie z wewnętrznymi procedurami, politykami i certyfikatami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności. Osoba na tym stanowisku będzie współpracować ze wszystkimi działami w firmie w celu zapewnienia ogólnych standardów jakości oraz wymagań prawnych.

 

PREFEROWANE KWALIFIKACJE

 

 • Monitorowanie procesów dotyczących bezpieczeństwa żywności, ocena stanu higienicznego i technicznego wyposażenia, pomieszczeń oraz środków transportu.
 • Weryfikacja procesu produkcyjnego pod katem zgodności ze specyfikacjami, recepturami, wymaganiami prawnymi, zakładowymi oraz standardami odbiorców a w razie potrzeby podjęcie odpowiednich działań korygujących.
 • Prowadzenie wewnętrznej dokumentacji zgodnie z procedurami i wymaganiami klientów.
 • Weryfikacja parametrów CCP i CP oraz innych istotnych parametrów dla zachowania bezpieczeństwa i jakości produktów w celu upewnienia się, że wszystkie procesy przebiegają zgodnie z zasadami bezpieczeństwa żywności.
 • Prowadzenie audytów w zakładzie z uwzględnieniem przestrzegania wewnętrznych procedur.
 • Rejestrowanie wszystkich nieprawidłowości i informowanie o nich odpowiednie działy z uwzględnieniem wdrożenia działań naprawczych.
 • Prowadzenie szkoleń dla pracowników w obszarze bezpieczeństwa i jakości żywności w zależności od potrzeb.
 • Samodzielnie rozwiązywanie problemów, zgłaszanie bardziej złożonych problemów do przełożonych. 
 • Dodatkowe obowiązki wynikające z zajmowanego stanowiska.

 

KWALIFIKACJE

 

MINIMALNE KWALIFIKACJE

 • Wykształcenie minimum średnie. 
 • Znajomość i umiejętność obsługi arkuszy kalkulacyjnych, edytorów tekstowych i poczty e-mail.
 • Znajomość przepisów związanych z zarządzaniem jakością. 
 • Możliwość reprezentowania firmy podczas audytów zewnętrznych. 
 • Minimum cztery lata doświadczenia na analogicznym stanowisku. 
   

 

PREFEROWANE KWALIFIKACJE

 

 • Wykształcenie kierunkowe. 
 • Doświadczenie w pracy w zakładzie produkcji żywności.
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 • Elastyczność i otwartość do nauki. 
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Otwartość do pracy w systemie dwuzmianowym 

 

Manager: Dorota Jedynak

Formularz kontaktowy

Plik CV

Miejsce pracy: Słupca

Data publikacji: 06.09.2021

 

 

Lider Zmiany Kontroli Jakości

 

 

OPIS STANOWISKA

Lider Zmiany Kontroli Jakości jest odpowiedzialny za zarządzaniem grupą kontrolerów jakości w zakresie produkcji świeżej oraz współpracą z działem operacyjnym, technicznym, sanitarnym oraz NPD. Będzie również weryfikował procesy zgodnie ze specyfikacjami klientów, recepturami czy zgodnościami z prawem. Będzie zaangażowany w przygotowanie i udział w audytach klientów oraz przygotowanie działań naprawczych i korygujących 
z audytów. Będzie również odpowiedzialny za rozpatrywanie reklamacji oraz kontaktem z klientami. Będzie aktywnie uczestniczył w procesie kontroli oraz weryfikacji poszczególnych etapów procesu tj. kontrola krytycznych punktów kontroli, kontrola stanów sanitarnych pomieszczeń, higieny personelu, kontrola surowca, opakowań itp. Dodatkowo osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za aktywny udział w procesie QID (Jakość w projektowaniu) zapewniając zgodności procesów oraz produktów podczas tworzenia nowych produktów i modyfikacji aktualnych. Współpraca z Działem NPD w budowaniu planów technologicznych, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu oraz ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych. Osoba na tym stanowisku będzie pracować w systemie dwuzmianowym oraz spędzać 50% czasu pracy na produkcji. 
 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Przeprowadza weryfikację systemów bezpieczeństwa i jakości żywności, analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli, procedur operacyjnych, programów wstępnych, procesów produkcyjnych, środowiska zakładu i gotowego produktu.
 • W razie potrzeby współpracuje z działami operacyjnymi w zakresie inicjowania działań naprawczych i środków zapobiegawczych.
 • Zapewnia przestrzeganie wymogów korporacyjnych, regulacyjnych, dotyczących bezpieczeństwa żywności i jakości żywności oraz wdrożenia działań korygujących i działań zapobiegawczych.
 • Uczestniczy i prowadzi audyty ukierunkowane na bezpieczeństwo żywności (tj. BRC, IFS itp.) oraz audyty związane z wymaganiami klientów.
 • Działa jako lider zespołu ds. zapewnienia jakości poprzez koordynowanie pracy podległych pracowników oraz nadzorowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności;
 • Wskazuje oraz weryfikuje incydenty związane z bezpieczeństwem żywności, które mają miejsce w zakładzie, aby upewnić się, że są one zgłaszane, a także podejmowane są działania naprawcze i zapobiegawcze. 
 • Wspiera zespół ds. QID (Jakość w projektowaniu) w procesie wdrażania nowych produktów oraz modyfikacjom istniejących produktów poprzez aktywne uczestnictwo w spotkaniach zespołu, kontroli procesów, wskazywania zagrożeń, oceny ryzyka oraz ciągłego doskonalenia procesów.
 • Inne przydzielone obowiązki związane z pełnioną funkcją.

 

KWALIFIKACJE

 

MINIMALNE KWALIFIKACJE

 • Tytuł licencjata w dziedzinie pokrewne lub równoważne doświadczenie; 
 • Biegła komunikacja w języku angielskim;
 • Znajomość środowiska pakietu Microsoft Office;
 • Doświadczenie w certyfikacji systemów bezpieczeństwa żywności tj. BRC, IFS, itp. 
 • Doświadczenie w pracy z SAP lub podobnymi
 • Znajomość praktyk i norm w branży bezpieczeństwa żywności i pasz.
 • Minimum dwa lata doświadczenia zawodowego w przemyśle spożywczym i/lub paszowym
 • Co najmniej dwa lata związanego doświadczenia zawodowego
 • Inne minimalne kwalifikacje mogą mieć zastosowanie

 

PREFEROWANE KWALIFIKACJE

 • Doświadczenie w branży spożywczej

Formularz kontaktowy

Plik CV

Miejsce pracy: Warszawa

Data publikacji: 15.09.2021

 

 

OPIS STANOWISKA

Zadaniem Specjalisty ds. Marketingu Handlowego  jest inicjowanie i realizacja wszystkich działań w obszarze marketingu handlowego na rynku lokalnym, ukierunkowanych na gatunki mleczne.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Realizacja działań - w wielokanałowej komunikacji - takich jak: druk materiałów; wybór i zamawianie gadżetów i odzieży firmowej; planowanie i organizacja wydarzeń handlowych (targi, wystawy, spotkania z klientami), zgodnie z harmonogramem i budżetem;
 • Ocena efektywności działań i opracowywanie propozycji, nowości, innowacji w obszarze marketingu handlowego; codzienne wsparcie zespołu sprzedaży w lokalnych rynkach.
 • Wsparcie obsługi klienta, dzięki nowym i istniejącym programom lojalnościowym.
 • Prowadzenie działań promocyjnych, od pomysłu do realizacji (gadżety, regulamin promocji, zarządzanie materiałami promocyjnymi w terenie, nadzór budżetu).
 • Analiza rynku i konkurencji, w celu identyfikacji nowych rozwiązań i możliwości.
 • Inne obowiązki, zgodnie z przydziałem.

 

MINIMALNE WYMAGANIA

 • Stopień licencjata w marketingu, pokrewnej dziedzinie lub równoważne doświadczenie.

 

PREFEROWANE WYMAGANIA

 • Osoba proaktywna, energiczna, zorganizowana i zorientowana na biznes.
 • Umiejętności dobrego planowania, współpracy z różnymi działami, terminowość.
 • Płynny angielski
 • Mile widziane doświadczenie w organizowaniu konferencji, współpraca z agencjami, drukarniami itp.
 • Mile widziana szybka dostępność do pracy.
 • Miejsce zamieszkania dla osoby zatrudnionej to cała Polska, ale wymagamy dostępności pracownika do podróży (np. udział w targach) i wizyta w centrali, w Warszawie 2-3 dni w miesiącu.

 

Manager

Zaneta Moussa Daou

Formularz kontaktowy

Plik CV

Miejsce pracy: Warszawa

Data publikacji: wczoraj o 08:45

 

 

Młodszy Specjalista ds. Administracyjnych

 

 

Młodszy Specjalista ds. Administracyjnych odpowiada za rutynowe wsparcie administracyjne i biurowe. Poszukujemy osoby, która będzie koordynowała pracę w centralnym biurze w Warszawie.
 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Codzienna obsługa biura z uwzględnieniem zasad i standardów, z wykorzystaniem informacji o działach i strukturze firmy
 • Obsługa centrali telefonicznej i udzielanie informacji w języku polskim i angielskim
 • Obsługa korespondencji
 • Koordynacja spotkań odbywających się w biurze
 • Wsparcie pracowników przy organizacji podróży służbowych
 • Zarządzanie dokumentacją i obsługa komputera (pakiet MS Office) 
 • Rozwiązywanie umiarkowanie złożonych problemów biurowych, administracyjnych, technicznych lub obsługi klienta pod nadzorem ogólnym, przy wsparciu przełożonego w bardziej złożonych problemach. 
 • Dodatkowe obowiązki wynikające z zajmowanego stanowiska 
    

 

KWALIFIKACJE

MINIMALNE KWALIFIKACJE

 • Dyplom ukończenia szkoły średniej, poziom wykształcenia średniego lub równoważny
 • Co najmniej dwa lata związanego doświadczenia zawodowego

 

PREFEROWANE KWALIFIKACJE

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym 
 • Otwartość, komunikatywność w codziennej pracy, kreatywność 
 • Możliwość szybkiego podjęcia pracy 
 • Znajomość systemu MS Office i obsługa komputera 
 • Mile widziane osoby studiujące zaocznie 
    

Manager: Iwona Wdowczyk

 

 

 

Formularz kontaktowy

Plik CV