Konspol

Kontakt

place ico

Konspol Holding Sp. z o.o. Zakład Przetwórstwa Kurczaka

ul. Grottgera 40
33-300 Nowy Sącz
T: (18) 449 55 00
F: (18) 443 57 43
E: konspol@konspol.com.pl


"Konspol Holding" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 33-300 Nowy Sącz ul. Grottgera 40wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Sródmieścia w Krakowie,XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000087441, NIP: 734-10-63-873. Wysokość kapitału zakładowego: 70.517.400,00 zł /siedemdziesiąt milionów pięćset siedemnaście tysięcy czterysta/

place ico

P.P.H.U. Konspol BIS
Sp. z o.o.
Zakład Uboju i Przetwórstwa Kurczaka

ul. Poznańska 39
62-400 Słupca
Tel: (4863) 274 21 02,03
Fax: (4863) 274 21 04
konspolbis@konspolbis.pl

place ico

P.P.U.H. Pasz Konspol
Sp. z o.o.
Zakład Produkcji Pasz i Hodowli Kurczaka

Gierłatowo 21
62-330 Nekla
Tel: (4861) 437 39 90
Fax: (4861) 437 39 92
paszkonspol@paszkonspol.pl

Formularz kontaktowy