Konspol

Kontakt

place ico

Konspol Holding Sp. z o.o. Zakład Uboju i Przetwórstwa Kurczaka

ul. Poznańska 39
62-400 Słupca
T: (4863) 274 21 02,03
F: (4863) 274 21 04
konspol_slupca@cargill.com

 

 

place ico

Konspol Holding Sp. z o.o. , Oddział Nowy Sącz Zakład Przetwórstwa Kurczaka

ul. Grottgera 40
33-300 Nowy Sącz
T: (18) 449 55 00
F: (18) 443 57 43
E: konspol_holding@cargill.complace ico

Konspol Holding Sp. z o.o., Oddział Gierłatowo Zakład Produkcji Pasz i Hodowli Kurczaka

Gierłatowo 21
62-330 Nekla
T: (4861) 844 81 00
F: (4861) 437 39 92
E: sekretariat_gierlatowo@cargill.com

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem  KRS 0000087441; NIP: 7341063873;  REGON: 490654265;  Kapitał Zakładowy: 70.517.400,00 PLN /siedemdziesiąt milionów pięćset siedemnaście tysięcy czterysta/

 

Formularz kontaktowy