Konspol

P.P.H.U. Konspol BIS
Sp. z o.o.
Zakład Uboju i Przetwórstwa Kurczaka

ul. Poznańska 39
62-400 Słupca
Tel: (4863) 274 21 02,03
Fax: (4863) 274 21 04
konspolbis@konspolbis.pl

Dyrektor zarządzający

Rafał Wylegała

Prokurent
Dyrektor Zarządzający
Konspol-Bis i Pasz-Konspol
Dyrektor ds. Handlu Konspol-Bis

T: (63) 274 21 01

M: 602 491 509

E: rwylegala@konspolbis.pl

Dział Handlu Krajowego

Anna Koczorowska

Manager ds. Sprzedaży

T: (63) 274 21 80

M: 882 082 138

E: akoczorowska@konspolbis.pl

Beata Baryżewska

Key Account Manager

T: (63) 274 21 34

M: 696 484 381

E: bbaryzewska@konspolbis.pl

Marcin Zieliński

Manager ds. Sprzedaży

M: 692 405 945

E: mzielinski@konspolbis.pl

Maciej Rybarczyk

Manager ds. Rozwoju Sprzedaży

M: 604 415 413

E: mrybarczyk@konspolbis.pl

Katarzyna Kołtuniak

Specjalista ds. Handlu

T: (63) 274 21 36

M: 882 062 770

E: kkoltuniak@konspolbis.pl

Dział Kontroli Jakości

Ewa Kostuch-Tomaszewska

M: 602 481 715

E: kj@konspolbis.pl

Dział Kontraktacji

Joanna Woźniak

Manager ds. Surowca

M: 602 110 951

E: jwozniak@konspolbis.pl