Konspol

Konspol Holding Sp. z o.o. Zakład Przetwórstwa Kurczaka

ul. Grottgera 40
33-300 Nowy Sącz
T: (18) 449 55 00
F: (18) 443 57 43
E: konspol@konspol.com.pl


"Konspol Holding" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 33-300 Nowy Sącz ul. Grottgera 40wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Sródmieścia w Krakowie,XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000087441, NIP: 734-10-63-873. Wysokość kapitału zakładowego: 70.517.400,00 zł /siedemdziesiąt milionów pięćset siedemnaście tysięcy czterysta/

Dział Handlu Nowoczesnego

Radosław Sroka

Dyrektor ds. handlu krajowego i eksportu

T: (18) 449 55 90

M: 668 296 771

E: Radoslaw_Sroka@cargill.com

Piotr Porębski

Key Account Manager

T: (18) 449 55 52

M: 608 662 644

E: Piotr_Porebski@cargill.com

Irena Korzym

Key Account Manager

T: (18) 449 55 67

M: 600 269 690

E: Irena_Korzym@cargill.com

Zofia Kamińska-Kiełbasa

Key Account Manager

T: (18) 449 55 52

M: 692 461 004

E: Zofia_Kamiskakiebasa@cargill.com

Małgorzata Bełczowska

Zastępca Dyrektora Handlu ds. Kanału Nowoczesnego

M: 608 645 043

E: Malgorzata_belczowska@cargill.com

Dział Handlu Tradycyjnego

Szymon Gruchalski

Kierownik ds. Sprzedaży Tradycyjnej

M: 664 462 335

E: Szymon_Gruchalski@cargill.com

Janusz Nosal

Area Sales Manager

M: 600 269 692

E: Janusz_Nosal@cargill.com

Dział Obsługi Sprzedaży

Bernadeta Kościółek

Kierownik Działu Obsługi Sprzedaży

T: (18) 449 55 65, 449 55 26,
449 55 54, 449 55 05
FAX: (18)443 57 20

E: bernadeta_kosciolek@cargill.com

Dział Eksportu

Beata Kostanecka

Dyrektor ds. eksportu

Język angielski

T: (18) 449 55 64

M: 668 692 058

E: Beata_Kostanecka@cargill.com

Anna Olchawa

Referent ds. eksportu (Export Clerk)

Język angielski

T: (18) 449 55 24

M: 734 421 256

E: Anna_Olchawa@cargill.com

Dział Marketingu

Agnieszka Piech

Kierownik ds. Marketingu

Język angielski

T: (18) 449 55 21

E: Agnieszka_Piech@cargill.com

Piotr Szymikowski

Kierownik Produktu

T: 734 427 595

E: Piotr_Szymikowski@cargill.com

Dział Zaplecza Surowcowego

Czesław Bonkowski

Dyr. ds. Zaopatrzenia Surowcowego i Szef Wydziału Rozbioru

T: (18) 449 55 28

M: 604 634 200

E: Czeslaw_Bonkowski@cargill.com

Grzegorz Perla

Referent ds. Zakupu Surowca

T: (18) 449 55 51

M: 604 419 122

E: Grzegorz_Perla@cargill.com

Dział Logistyki

Monika Gracz

Dyrektor ds. Transportu Konspol Holding i Konspol Bis

T: (18) 449 55 48

E: Monika_Gracz@cargill.com

Piotr Smoleń

Dyspozytor

T: (18) 449 55 48

M: 604 241 811

E: Konspol_Dyspozytor@cargill.com

Dział Księgowości

Maria Pazgan

Płatności

T: (18) 449 55 72

E: Maria_Pazgan@cargill.com

Dział Zakupów

Maria Kruczek

Kierownik ds. zakupów

T: +48 48 18 449 55 71

M: 606 790 907

E: Maria_Kruczek@cargill.com

Viktoria Młodnicka

Specjalista ds. zakupów

T: +48 18 443 55 91

M: 882 179 125

E: Wiktoria_Mlodnicka@cargill.com