Konspol

Konspol Holding Sp. z o.o. Zakład Przetwórstwa Kurczaka

ul. Grottgera 40
33-300 Nowy Sącz
T: (18) 449 55 00
F: (18) 443 57 43
E: konspol@konspol.com.pl


"Konspol Holding" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 33-300 Nowy Sącz ul. Grottgera 40wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Sródmieścia w Krakowie,XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000087441, NIP: 734-10-63-873. Wysokość kapitału zakładowego: 70.517.400,00 zł /siedemdziesiąt milionów pięćset siedemnaście tysięcy czterysta/

Dział Handlu Nowoczesnego

Radosław Sroka

Dyrektor ds. handlu krajowego i marketingu

T: (18) 449 55 90

M: 668 296 771

E: radoslaw.sroka@konspol.com.pl

Piotr Porębski

Key Account Manager

T: (18) 449 55 52

M: 608 662 644

E: piotr.porebski@konspol.com.pl

Irena Korzym

Key Account Manager

T: (18) 449 55 67

M: 600 269 690

E: irena.korzym@konspol.com.pl

Zofia Kamińska-Kiełbasa

Key Account Manager

T: (18) 449 55 52

M: 692 461 004

E: zofia.kaminska-kielbasa@konspol.com.pl

Krzysztof Kowalski

Key Account Manager

M: 734 183 426

E: krzysztof.kowalski@konspol.com.pl

Małgorzata Bełczowska

Zastępca Dyrektora Handlu ds. Kanału Nowoczesnego

M: 608 645 043

E: malgorzata.belczowska@konspol.com.pl

Dział Handlu Tradycyjnego

Szymon Gruchalski

Kierownik ds. Sprzedaży Tradycyjnej

M: 664 462 335

E: szymon.gruchalski@konspol.com.pl

Janusz Nosal

Area Sales Manager

M: 600 269 692

E: janusz.nosal@konspol.com.pl

Roman Kostanecki

Area Sales Manager

M: 600 203 180

Joanna Zahradnicek-Brodawka

Przedstawiciel Handlowy

M: 795 505 026

E: joanna.zahradnicek@konspol.com.pl

Przemysław Kunicki

Przedstawiciel Handlowy

M: 606 542 231

E: przemyslaw.kunicki@konspol.com.pl

Dział Obsługi Sprzedaży

Bernadeta Kościółek

Kierownik Działu Obsługi Sprzedaży

T: (18) 449 55 65, 449 55 26,
449 55 54, 449 55 05
FAX: (18)443 57 20

E: bernadeta.kosciolek@konspol.com.pl

Dział Eksportu

Beata Kostanecka

Dyrektor ds. eksportu

Język angielski

T: (18) 449 55 64

M: 668 692 058

E: beata.kostanecka@konspol.com.pl

Marlena Zboś

Specjalista ds. eksportu

Język angielski

T: (18) 449 55 24

M: 692 049 695

E: marlena.zbos@konspol.com.pl

Anna Olchawa

Referent ds. eksportu (Export Clerk)

Język angielski

T: (18) 449 55 24

M: 734 421 256

E: anna.olchawa@konspol.com.pl

Antonina Kolejaszyk

Referent ds. eksportu (Export Clerk)

Język ukraiński, rosyjski, angielski

T: +48 (18) 449 55 24

M: 692 051 888

E: akolejaszyk@konspol.com.pl

Dział Marketingu

Agnieszka Piech

Kierownik ds. Marketingu

Język angielski

T: (18) 449 55 21

E: agnieszka.piech@konspol.com.pl

Roman Jóźwik

Starszy Specjalista ds. Marketingu

T: (18) 449 55 63

E: roman.jozwik@konspol.com.pl

Dział Jakości

Katarzyna Guzy

Dyrektor ds.Nadzoru Sanitarno - Weterynaryjnego, Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością

T: (18) 449 55 06

M: 602 320 107

E: katarzyna.guzy@konspol.com.pl

Dział Zaplecza Surowcowego

Czesław Bonkowski

Dyr. ds. Zaopatrzenia Surowcowego i Szef Wydziału Rozbioru

T: (18) 449 55 28

M: 604 634 200

E: zs@konspol.com.pl

Grzegorz Perla

Referent ds. Zakupu Surowca

T: (18) 449 55 51

M: 604 419 122

E: market5@konspol.com.pl

Dział Logistyki

Monika Gracz

Dyrektor ds. Transportu Konspol Holding i Konspol Bis

T: (18) 449 55 48

E: monika.gracz@konspol.com.pl

Piotr Smoleń

Dyspozytor

T: (18) 449 55 48

M: 604 241 811

E: dyspozytor@konspol.com.pl

Dział Księgowości

Małgorzata Węgrzyn-Ćwierz

Główny księgowy - Prokurent

T: (18) 449 55 73

E: malgorzata.wegrzyn-cwierz@konspol.com.pl

Maria Pazgan

Płatności

T: (18) 449 55 72

E: maria.pazgan@konspol.com.pl

Dział Zakupów

Anna Porębska

Szef ds. Zakupów Grupy Konspol

Język angielski

M: 662 101 867

E: anna.porebska@konspol.com.pl

Dział Handlu Krajowego

Anna Noga

Przedstawiciel handlowy Górny Śląsk

M: 727 615 432

E: anna.noga@konspol.com.pl

Janusz Rak

Przedstawiciel Handlowy Małopolska -Kraków

M: 604 979 296

E: janusz.rak@konspol.com.pl