Konspol

P.P.U.H. Pasz Konspol
Sp. z o.o.
Zakład Produkcji Pasz i Hodowli Kurczaka

Gierłatowo 21
62-330 Nekla
Tel: (4861) 437 39 90
Fax: (4861) 437 39 92
paszkonspol@paszkonspol.pl

Dyrektor zarządzający

Rafał Wylegała

Prokurent
Dyrektor Zarządzający
Konspol-Bis i Pasz-Konspol
Dyrektor ds. Handlu Konspol-Bis

T: (63) 274 21 01

M: 602 491 509

E: rwylegala@konspolbis.pl

Dyrektor operacyjny

Marcin Kominkiewicz

Dyrektor Operacyjny
Pasz-Konspol
Dyrektor ds. Produkcji
Konspol-Bis

Pasz Konspol

Mateusz Osuszkiewicz

Dyrektor ds. zakupu

T: (61) 437 39 90

M: 600 235 141

E: m.osuszkiewicz@paszkonspol.pl

Wojciech Tomaszewski

Dyrektor Wytwórni Pasz

T: (61) 437 39 77

M: 882 064 086

E: wtomaszewski@paszkonspol.pl

Arkadiusz Kotara

Kierownik transportu

T: (61) 437 39 90

M: 692 412 451

E: akotara@paszkonspol.pl

Justyna Jarantowska

Specjalista ds. kontroli jakości

T: (61) 437 39 85

M: 698 661 047

E: jjarantowska@paszkonspol.pl

Michał Naruszewicz

Kierownik Regionalny ds. Hodowli Drobiu

M: 602 423 574

E: mnaruszewicz@paszkonspol.pl

Joanna Woźniak

Dyrektor ds. Hodowli
Pasz-Konspol
Menager ds. Zakupu Surowca
Konspol-Bis

M: 602 110 951

E: jwozniak@konspolbis.pl

Monika Sobczak

Kierownik ds. Controllingu i Analiz

T: (63) 274 21 43

E: msobczak@konspolbis.pl

Andrzej Majewski

Kierownik Regionalny ds. Hodowli Drobiu

T: 692 469 993

E: tmuszynski@konspolbis.pl

Tomasz Muszyński

Kierownik Regionalny ds. Hodowli Drobiu

T: 602 299 883

E: tmuszynski@konspolbis.pl